GELİŞİM DESTEK

BEBEĞİNİZİN GELİŞİMİ HAKKINDA PEK ÇOK ŞEY...

Uzman Psikolojik Danışman Nilcan Kuleli Sertgil

Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi 

SİATT-Sosyal İletişim Alan

Gelişim Tarama Testi 

Uygulama, Değerlendirme  ve Eğitim Programı Oluşturma 

Eğitimi


 1.Bölüm   

Bebeklik Ve Erken Çocukluk  Döneminde  Gelişim Ve Gelişimi Etkileyen Faktörler ile Gelişimsel Gecikmelerin Erken  Tespit Edilmesi  Ve Önemi,

Gelişim İzleminde Gelişim Tarama Testlerinin Kullanımı,


SİATT’ ın Özellikleri ve Kullanımı;

Uygulama
Puanlama
Yorumlama
Aileye Geri Bildirim
Takip
Vaka Çalışması

2. Bölüm

SİATT  ile eğitim programı oluşturulması

Sosyal İletişim Alan  Tanıtımı- 6-24 ay arası sosyal iletişim becerileri

SİATT Maddelerinin gelişimsel takip içerisindeki yeri ve önemi

SİATT Maddelerinden bireyselleştirilmiş eğitim programı için hedef oluşturulması

Hedeflere uygun eğitsel etkinlik önerileri

SİATT sonucuna göre BEP oluşturulması ve uygulanması

Vaka Örnekleri


Kayıt için

pediatrigunleri2020