GELİŞİM DESTEK

BEBEĞİNİZİN GELİŞİMİ HAKKINDA PEK ÇOK ŞEY...​​

Uzman Psikolojik Danışman Nilcan Kuleli Sertgil


Uyku Kavramları


"Uyku Rutini”, “Uyku eğitimi” ve “uyku alışkanlıklarının desteklenmesi” farklı kavramlardır,

 
Uyku rutini, bebeğinizi uykuya hazırlarken yaptığınız adımlar, basamaklardır.  Bebeğinizin hayatında rutin olması önemlidir, “Rutin” her zaman aynı adımlarla, aynı sırada yapılan etkinliklerdir. Rutin etkinlikler sayesinde bebeğiniz süreci kavrar ve uyum gösterir. Bir şey ne kadar sık tekrar edilirse o kadar alışılır ve öğrenilir. Bu mantık ile uyku alışkanlıklarının desteklenmesi için en etkin yaklaşım, en mutlak uygulanması gereken  yöntembebeğinizin ayına/yaşına uygun bir “uyku rutini”uygulamanızdır. Bu uyku rutinini bebeğiniz büyüdükçe, yeni beceriler kazandıkça gözden geçirmeniz ve  düzenlemeniz gerekir.

 
Uyku eğitimi, bebeğin bağımsız şekilde uykuya dalmasını hedefleyen yaklaşımlar bütünüdür. Bebeğin uyku becerisinin ve davranışının “eğitimle” değiştirilebileceği, düzenlenebileceği varsayılır. Burada amaç bebeğin bakım veren yardımına en az ihtiyaç duyarak, kendiliğinden uykuya dalmasını ve devam ettirmesidir. Uyku eğitimleri ilk olarak bir çocuk doktoru olan Dr. Ferber tarafından önerilen yaklaşımın değiştirilmiş ve adapte edilmiş türevleridir.  Genel olarak bebeği değil bakım verenleri rahatlatmayı amaçlayan felsefesi olduğu düşünülebilir. Günümüzde aynı prensibe dayanan ancak  farklı isimlerle anılan bu uyku eğitimi metotları bakım verenlere/ annelere “öğretilmeye”, dolayısıyla “bebeğe” öğretilmeye çalışılır.

 
Uyku alışkanlıklarının desteklenmesi ise bebeğin doğal uyku becerisinin yaşına uygun şekilde desteklenebilmesi için gerekli yaklaşımların hayata geçirilmesidir. Bunlar,bebeğin uyku ihtiyaçları hakkında bilimsel bilgiler, yaşa uygun beklentilerin ne olduğu, bebeğin uykusunun olgunlaşması için geçecek süre içerisinde bebeği ve anneyi rahatlatacak önerileri içerir. Hayatın ilk yıllarında bebeğin bakım verenin desteğine ihtiyaç duyduğu ve bu ihtiyacın tamamen normal ve bebeğin yararına olduğu gerçeği ile hareket edildiğinde  her bakım verenin bebeğini bu bilgiler ışığında ve kendi düzeni içerisinde kendi içgüdülerine güvenerek destekleyebilmesi en doğal olanıdır. Annelerin/bakım verenlerin bu doğal sürece ve kendi becerilerine güvenmelerini destekler. 


Well baby-bebeğimin uygulaması ve gelisimdestek  sayfası olarak yukarıdaki kavramlar ve bu kavramlara ait bilgiler ışığında annelerin/bakım verenlerin kendi aile düzenleri, inançları, ihtiyaçları doğrultusunda içgüdülerine güvenerek seçimler yapmalarını ve bebeklerini desteklemelerini önermekteyiz.


Uyku ile ilgili yaşadığınız sorunları ya da aklınıza takılan konuları danışmak için

ana sayfada yer alan mesaj formunu doldurarak 

Uzm.Psk.Dan.Nilcan Kuleli Sertgil'e ulaşarak danışmanlık alabilirsiniz.

Bazı kaynaklar:


http://www.unicef.org.uk/babyfriendly/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/Kathleen-Kendall-Tackett-2.pdf

https://www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendly-resources/relationship-building-resources/importance-of-relationship-building-video/


www.basis.online.org.uk

The Baby Book, Sears ans Sears, The parenting Library,

https://www.researchgate.net/publication/318699360_Gifts_from_Mary_Ainsworth_and_John_Bowlby?enrichId=rgreq-

https://www.researchgate.net/publication/232490779_The_Origins_of_Attachment_Theory_John_Bowlby_and_Mary_Ainsworth?enrichId=rgreq-