GELİŞİM DESTEK

BEBEĞİNİZİN GELİŞİMİ HAKKINDA PEK ÇOK ŞEY...​​

Uzman Psikolojik Danışman Nilcan Kuleli Sertgil

SİATT Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Tarama Testi
               
SİATT, 6-24 ay aralığındaki bebeğinizin gelişimsel olarak yaşına uygun gelişip gelişmediğini, herhangi bir gelişimsel risk taşıyıp taşımadığını anlamanızı sağlayacak bir gelişim tarama testidir. 

SİATT (Sosyal İletişim Alan Tarama Testi), bebeklik ve erken çocukluk dönemini    (6-24 ay) kapsayan, gelişimsel gecikme riski olan çocukların uzmanlar tarafından erken dönemde tespit edilmesini ve çocuğa özel eğitim programı oluşturulmasını sağlayan özgün bir  gelişim tarama testidir (Sertgil, 2011).  

SİATT,  sosyal iletişim alan gelişimini ölçerek genel gelişimi yorumlayan, ebeveyn bildirimli, etkin, pratik ve maliyeti düşük bir gelişim tarama testidir.  Hem  aileleri çocuklarının gelişimi hakkında   bilgilendirir  hem de  uzmanlara riskli çocuğun belirlenmesinde standart veriler sunarak çocuk için özel eğitim programının oluşturulmasına imkan sağlar.  

Türkiye’de her 5 çocuktan 1’i, Dünya’da  her 6 çocuktan 1’i gelişimsel açıdan destek beklemektedir. Bu nedenle gelişimsel sorunların erken tespit edilmesi  çok önemlidir. Erken tespit, erken müdahaleden yararlanma fırsatı sağlar. Okul dönemi desteklerinden çok daha etkili ve daha az maliyetlidir.  Gelişmiş ülkelerde tüm sağlıklı olduğu varsayılan çocukların hayatlarının ilk iki yılında en az iki kere  gelişimsel tarama testi almaları önerilmektedir. 


 Sıklıkla Sorulan Sorular 

Bebeğimin gelişimini değerlendirmek için SİATT gelişim tarama testi uygulanmasını istiyorum, ne yapabilirim?

SİATT testi ile bebeğinizin gelişimini değerlendirmek ve herhangi bir gelişimsel risk taşıyıp taşımadığını anlayabilmek için:  

Uzman Psk.Dan. Nilcan Kuleli Sertgil'e nilcan@gelisimdestek.com adresinden ulaşabilir,


Çocuk doktorunuzdan SİATT testini uygulamasını talep edebilir, 

SİATT uygulayan bir gelişim uzmanından bu konuda yardım alabilirsiniz.

SİATT testini kimler uygulayabilir ve eğitimlerini alabilirler?

Gelişim Uzmanları, Özel Eğitim Uzmanları, PDR Uzmanları, Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları  tarafından gelişimsel riskin tespit edilmesi ve bebeğe/çocuğa özel eğitim programı çıkarılabilmesi ve verilen eğitsel desteğin etkinliğinin takip edilmesi,
Çocuk doktorları tarafından sağlıklı çocuk izlemlerinde gelişimsel risk taşıyan bebek ve çocukların tespit edilebilmesi,
Çocuk nörologları, çocuk ruh sağlığı uzmanları tarafından teşhisin desteklenmesi ve  genel gelişimsel gecikme riski varlığının belirlenmesi ve eğitsel yönlendirme amaçlı,
Pediatrik fizyoterapistler tarafından genel gelişimsel riskin değerlendirilmesi ve verilen eğitsel desteğin etkinliğinin takip edilmesi,
Sosyal İletişim Alan odaklı bir test olması nedeniyle özellikle Yaygın Gelişim Bozukluğu riskinin değerlendirilmesi, 

amacıyla kullanılabilir.

 SİATT gelişim tarama testi uygulama ve program oluşturma eğitimi hakkında bilgi alabilmek için nilcan@gelisimdestek.com adresine mail atabilirsiniz.

Bebeğimin gelişimini değerlendirmek için neden SİATT Gelişim tarama testini tercih etmeliyim?

Bebeklik ve erken çocukluk döneminde gelişimsel sorunlar yeteri kadar tespit edilememekte, bu durum hem bireysel hem de toplumsal düzeyde pek çok soruna yol açmaktadır. Bu dönem içerisinde doğru ölçeklerin kullanılması ile gelişimsel sorunların erken tespiti ve erken müdahale imkanı sağlanmakta, beraberinde  birey için daha olumlu bir gelecek imkanı sağlanabilmektedir.
Günümüzde uluslararası uygulamalarda bebeklik ve erken çocukluk döneminde    rutin sağlık kontrollerinde gelişimsel gecikmelerin ve sorunların erken dönemde  tespit edilebilmesi için   gelişimsel tarama testlerinin uygulanması önerilmektedir (ASD Workgroup, 2006 ; Glascoe ve Robertshaw, 2007 ; AAP, 2001; Filipek vd. 2000).   Bununla birlikte ülkemizde bebeklik ve erken çocukluk döneminde gelişimin düzenli takip edilmesi ve gelişimsel risk taşıyan bebeklerin erken tespit edilebilmesine yönelik etkin uygulamalar ve bu amaç için  kullanılabilecek araçlar (gelişim tarama ölçekleri ve eğitim programları) oldukça  sınırlı sayıdadır. 

SİATT bu eksikliği gidermek  üzere Uzm.Psk.Dan. Nilcan Kuleli Sertgil tarafından 2009-2011 yılları arasında geliştirilmiştir. Sonrasında pek çok uzman ve kurum SİATT testi ve program oluşturma eğitimlerini almış ve uygulayıcı olmuşlardır.

SİATT gelişim tarama testi nasıl uygulanır?

SİATT gelişim tarama testi 6-24 ay arası bebekler için kullanılan ebeveyn bildirimli bir testtir. Anne-babalar (çocuğa bakım veren) tarafından doldurulan 41 sorudan oluşmaktadır. Anne-babalar çocuklarının gelişimleri ile ilgili sorulara “henüz değil”, “ ara sıra” ya da “sıklıkla” şıklarından birini işaretleyerek cevap verirler. Testin doldurulması yaklaşık 5-10 dk sürmekte, değerlendirilmesi ise 10 dk sürmektedir.

SİATT gelişim tarama testi ile sonuçlar nasıl değerlendirilir?

Çocuğun gelişimsel risk taşıyıp taşımadığı verilen cevaplara göre belirlenmektedir.   Gelişimsel olarak yaşına uygun belirlenen çocukların genel gelişimlerini destekleyici öneriler verilir. Gelişimsel risk tespit edilmesi durumunda çocuk için eğitsel program hazırlanmakta ve eğitimsel aktiviteler planlanmaktadır. Test sonucunda gelişimsel risk tespit edildi ise gecikme yaşanan beceriler uzman tarafından belirlenir ve SİATT eğitim programı doğrultusunda çocuk ve aile için bireysel eğitim planı oluşturularak bebeğe erken destek eğitimi uygulanmaya başlanır.


Bebeğinizin ve çocuğunuzun gelişimini  değerlendirebilmek ve destekleyebilmek için 
anasayfada yer alan 
mesaj formunu doldurarak 
Uzm.Psk.Dan. Nilcan Kuleli Sertgil'e ulaşabilirsiniz.


#siatt #gelisimtaramatesti #risklibebek #bebekgelisimi #nilcankulelisertgil #bebek #gelisim #sosyal iletişim #erkenmudahale #erkenegitim #6aybebek #9aybebek #12aybebek #15aybebek #18aybebek #24aybebek #bunuyap #bilgiyikullan #annebababildirimli #annebaba