SİATT Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Sosyal İletişim Alan Gelişim Tarama Testi


SİATT 6-24 ay arası bebekler için uygulanabilen ve gelişimsel olarak riskli bebeklerin erken dönemde uzmanlar tarafından tespit edilerek desteklenmesini sağlayan bir gelişim tarama testi ve eğitim programıdır.

SİATT testinin belirli dönemlerde sertifika kursları yapılmaktadır.


Türkiye’de her 5 çocuktan 1’i, Dünya’da  her 6 çocuktan 1’i gelişimsel açıdan destek beklemektedir. Bu nedenle gelişimsel sorunların erken tespit edilmesi çok önemlidir. Erken tespit, erken müdahaleden yararlanma fırsatı sağlar. Okul dönemi desteklerinden çok daha etkili ve daha az maliyetlidir.  Ailenin bütün olarak gelişimini hedefler

 Günümüzde uluslararası uygulamalarda bebeklik ve erken çocukluk döneminde  yapılan  rutin sağlık kontrollerinde, gelişimsel gecikmelerin ve sorunların erken dönemde tespit edilebilmesi için  gelişimsel tarama testlerinin uygulanması önerilmektedir (ASD Workgroup, 2006 ; Glascoe ve Robertshaw, 2007 ; AAP, 2001; Filipek vd. 2000).   Bununla birlikte ülkemizde bebeklik ve erken çocukluk döneminde gelişimin düzenli takip edilmesi ve gelişimsel risk taşıyan bebeklerin erken tespit edilebilmesine yönelik etkin uygulamalar ve bu amaç için  kullanılabilecek araçlar (gelişim tarama ölçekleri ve eğitim programları) oldukça sınırlı sayıdadır.  

SİATT, 06-24 ay arası bebek ve çocukların gelişimini değerlendirir, sosyal iletişim alan gelişimini ölçerek genel gelişimi yorumlar, ebeveyn bildirimli, etkin, pratik ve maliyeti düşük bir gelişim tarama testidir.

SİATT hem  aileleri çocuklarının gelişimi hakkında   bilgilendirir  hem de uzmanlara riskli çocuğun belirlenmesinde standart veriler sunarak  riskli çocuğun desteklenmesi için özel eğitim programının oluşturulmasına imkan sağlar. 


SİATT testi aynı zamanda bir eğitim programı da içerir. SİATT testinin her bir maddesi (hedefler) için ailelere verilecek öneriler ve aileler ile yapılacak etkinlikleri içeren bu eğitim programı,  uzmanların 6-24 ay arası riskli bebekler için özel eğitim programı hazırlayabilmesini sağlamaktadır.


Hem sağlam çocuk kontrolleri ile diğer çocuk sağlığı alanlarında tarama testi olarak, hem de erken müdahale programlarında tespit, değerlendirme ve eğitim programı olarak kullanılabilme özelliği olan SİATT, çocuk doktorları, çocuk nörologları, pediatrik fizyoterapistler, çocuk gelişim uzmanları ve özel eğitim uzmanları gibi çocuk gelişimi ile ilgilenen  uzmanların  rahatlıkla kullanabileceği bir

gelişim tarama testi  ve

erken destek eğitim programıdır. 
  

 Yayınlar


YerIioğIu Ö., "12-15 aylık çocuklarda demir eksikliğinin SİATT  (sosyal iletişim alan tarama testi) skoruna etkisinin değerlendirilmesi", 2021, YL Tezi


​https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=tqUiYt63sTQLTpozMJ92Qrc-yIkEHa6HmpntNIHD8E70G831tqEQVeWHrbCBXFDz


Sertgil,N.K., "Bebeklik ve Erken Çocukluk Döneminde Gelişimsel Risk Tespiti için Sosyal iletişim Alanı Gelişim Tarama Testi (SİATT) Norm, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", 2011, YL Tezi


https://www.researchgate.net/publication/328784357_BEBEKLIK_VE_ERKEN_COCUKLUK_DONEMINDE_GELISIMSEL_RISK_TESPITI_ICIN_SOSYAL_ILETISIM_ALANI_TARAMA_TESTI_SIATT_NORM_GECERLIK_VE_GUVENIRLIK_CALISMASI/statsSertgil, N.K., Özen, D.Ş., Gökçay, G. E., “Bebeklik ve erken çocukluk döneminde gelişimsel risk tespiti için Sosyal İletişim Alan Tarama Testi (SİATT)” , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015; 58: 87-95


https://www.researchgate.net/publication/290428091_Bebeklik_ve_erken_cocukluk_doneminde_gelisimsel_risk_tespiti_icin_Sosyal_Iletisim_Alan_Tarama_Testi_SIATT Sertgil, N.K. “SİATT Testi ile Bebeklik Döneminde Gelişimsel Gecikme Riski Değerlendirmesi ve Eğitim Programı Oluşturulması”, MÜSBED 2014;4(Suppl. 2):S60-S62


https://www.researchgate.net/publication/320298900_SIATT_Testi_Bebeklik_Doneminde_Gelisimsel_Gecikme_Riski_Degerlendirmesi_ve_Egitim_Programi_Olusturulmasi

Sertgil, N.K. “Gelişimsel Gecikmelerin Erken tanısında Çocuk Doktorlarının Rolü”, Çocuk Dergisi 13(4):1-6


https://www.researchgate.net/publication/273915679_Gelisimsel_Gecikmelerin_Erken_Tanisinda_Cocuk_Doktorlarinin_Rolu_Pediatrician's_Role_in_Early_Identification_of_Developmental_Delays


​​

#nilcankulelisertgil #siattgelisimtaramatesti #siatt #gelisimtaramatesti #bebekgelisimi #gelisimdestek #risklibebek #cocukdoktoru #saglamcocuk #wellbaby #gelisimselgecikme #erkenmudahale #ozelegitim #siattegitim #siattegitimprogrami 

Uzman Psikolojik Danışman Nilcan Kuleli Sertgil

GELİŞİM DESTEK

BEBEĞİNİZİN GELİŞİMİ HAKKINDA PEK ÇOK ŞEY...​​